kiwi sliding hook flyer

shfka_web
shfka_webshfkb_webshfk-web
Includes a 90mm sliding hook flyer bobbin and 3 speed whorl.

Includes a 90mm sliding hook flyer bobbin and 3 speed whorl.


Related products